De introductie en werking van de ja sticker

Een aantal gemeenten heeft het bestaande sticker-systeem voor het beperken van ongeadresseerd drukwerk (nee ja sticker of nee nee sticker) omgedraaid. Diverse andere gemeenten denken hierover na of hebben besloten hiermee aan de slag te gaan. 

Het nieuwe, zogenoemde ‘opt-in-systeem’ betekent dat inwoners expliciet om ongeadresseerd reclamedrukwerk moeten vragen, als ze dat willen ontvangen. Een huishouden moet in dat geval een zogenoemde ja-ja-sticker plakken op de brievenbus. Wanneer er (helemaal) geen sticker is, mag de bezorger geen ongeadresseerd drukwerk in de brievenbus stoppen.

Het nieuwe systeem wordt gezien als instrument om de milieubelasting door het verspreiden van drukwerk te verminderen. De verspreiding van ongeadresseerd drukwerk wordt met de invoering van dit systeem niet verboden, maar is alleen nog mogelijk bij adressen waarbij dit expliciet wordt aangegeven met een sticker. 

De introductie van de ja-sticker

Vanaf 1 januari 2018 is Amsterdam overgegaan op een nieuw systeem van brievenbusstickers. Geen sticker op de brievenbus? Dan geen reclamedrukwerk meer. Amsterdam wil op deze manier papier besparen. Het was de eerste gemeente van Nederland die voor deze nieuwe sticker koos tegen de verspreiding van ongewenste reclame.

In totaal hebben zestien gemeenten, waaronder vier grote steden, de ja-sticker geïntroduceerd. Nog een tiental heeft invoering op de planning staan. Iedere gemeente heeft hetzelfde doel: papierverspilling tegengaan. In alle gemeenten bij elkaar is er sindsdien 27 miljoen kilo aan papier bespaard.

Rechtzaak folderbrance

Op 24 september 2021 werd de gemeente Amsterdam door de hoge raad in het gelijk gesteld in een rechtszaak tussen de gemeente en de folderbranche (de makers en verspreiders van ongeadresseerd reclame drukwerk). De branche was tegen het invoeren van dit systeem door de gemeente. De Hoge raad oordeelde echter dat de gemeente wel degelijk bevoegd is om het nieuwe ja-sticker systeem in te voeren. Met deze uitspraak gaf de rechter aan dat gemeentes een grote verantwoordelijkheid hebben in het terugdringen van de hoeveelheid papierafval.

Papierbesparing

Sinds de invoering van het nieuwe systeem wordt reclamedrukwerk alleen nog verspreid als op een brievenbus een Ja-sticker is geplakt. Uit onderzoek blijkt dat dit geldt voor 19% van de brievenbussen in Amsterdam. Hierdoor wordt dus veel papier bespaard. Vóór de invoering van de Ja-sticker werd reclamedrukwerk verspreid in 49% van de brievenbussen. Dat betekent dat door de invoering van deze nieuwe regel bij ongeveer 30% van de Amsterdamse huishoudens niet langer reclamedrukwerk wordt bezorgd. Alleen al in Amsterdam scheelt dat per huishouden 33 kg papierafval per jaar.

Winkelwagen