Invoering van de ja-ja sticker in Bergeijk

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering op 20 februari 2020 besloten tot het invoeren en naleven van een ja-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Huishoudens in de gemeente Bergeijk zonder Ja-sticker op de brievenbus, mogen per 1 november 2021 geen reclamefolders/folderpakket meer ontvangen.

Op basis van gegevens uit 2018 afkomstig vanuit het CBS/Statline telt de gemeente Bergeijk +- 7700 huishoudens. We nemen aan dat 49% (onderzoeksbureau OIS²) van alle huishoudens momenteel ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangt, oftewel voor de gemeente Bergeijk +-3773 huishoudens. Na invoering van de Ja-sticker in de gemeente Amsterdam nam het aantal huishoudens dat ongeadresseerd reclamedrukwerk ontving af van 210.000 naar 80.000 (afname van 61,9%). Deze aanname in betekent voor de gemeente Bergeijk dat ná invoering van de Ja-sticker het aantal huishoudens dat ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangt afneemt tot 1438 huishoudens. Waarmee een potentiele papierbesparing van ruim 77.000 kilo gerealiseerd kan worden.

ja ja sticker
Winkelwagen