Invoering van de ja ja sticker in Hengelo

Vanaf 1 juni 2022 geldt in Hengelo de Ja-Ja sticker. Met dit systeem ontvangen inwoners alléén ongeadresseerde reclamefolders als zij een Ja-Ja sticker op hun brievenbus plakken. De nieuwe regels zijn op 9 februari door de Hengelose gemeenteraad vastgesteld en opgenomen in de Afvalstoffenverordening. Het doel van de Ja-Ja sticker is om papierafval te voorkomen.

Begin november 2019 nam de gemeenteraad van Hengelo een motie aan waarin zij het college verzocht een Ja-Ja sticker in te voeren. De gemeente vindt zorgvuldigheid bij het invoeren van dit systeem belangrijk. De mogelijke gevolgen van de invoering van de Ja-Ja sticker voor verenigingen en scholen die oud papier inzamelen, is een aandachtspunt. Als het nieuwe systeem een terugloop van de oud papierinkomsten veroorzaakt, dan ontvangen verenigingen en scholen daarvoor compensatie van de gemeente.

ja ja sticker
Winkelwagen