Invoering van de ja ja sticker in Utrecht

Utrechters gooien per jaar gemiddeld 4,2 kg minder ongeadresseerd reclamedrukwerk weg sinds de invoering van de Ja-Ja-sticker op 1 januari 2020. Dat is bijna een kilo meer papierbesparing per inwoner dan verwacht. Dit komt door een flinke daling van het aantal adressen waar ongeadresseerd reclamedrukwerk mag worden bezorgd in Utrecht.

Voor de invoering van het zogenoemde opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk was de verwachting dat er 1.200 ton papier bespaard zou worden, ongeveer 3,4 kg per inwoner per jaar. Uit sorteeranalyses van het huishoudelijke restafval en papier en karton blijkt dat op dit moment 1.500 ton papier wordt bespaard, ongeveer 4,2 kg per inwoner per jaar.

In 2018 is er een telling gedaan van stickers op Utrechtse brievenbussen. Van een steekproef van 3.000 adressen is geteld of er een sticker op de brievenbus zit, en zo ja, wat voor sticker. In december 2020 is de telling herhaald. Hieruit blijkt dat het percentage adressen waar ongeadresseerd reclamedrukwerk bezorgd mag worden, is gedaald van 48 procent naar 11 procent. Dat is een afname in het aantal adressen van 77 procent.

Utrecht voerde de Ja-Ja-sticker vanaf 1 januari 2020 in. Ongeadresseerd reclamedrukwerk mag vanaf die datum alleen worden bezorgd waar de Ja-Ja-sticker op de brievenbus zit. Hiermee willen de hoeveelheid papierafval verkleinen, wat ook weer beter is voor het milieu. 

ja ja sticker
Winkelwagen