Invoering van de ja-ja sticker in Amsterdam

Op 1 januari heeft de gemeente Amsterdam het eerste gebruik van de ja-ja sticker ingevoerd.

Sinds de invoering van het nieuwe ja sticker systeem wordt reclamedrukwerk alleen nog verspreid als op een brievenbus een Ja/Ja-sticker is geplakt. Uit onderzoek blijkt dat dit geldt voor 19% van de brievenbussen in Amsterdam. Hierdoor wordt dus veel papier bespaard. Vóór de invoering van de Ja/Ja-sticker werd reclamedrukwerk verspreid in 49% van de brievenbussen. Dat betekent dat door de invoering van deze nieuwe regel bij ongeveer 30% van de Amsterdamse huishoudens niet langer reclamedrukwerk wordt bezorgd. Alleen al in Amsterdam scheelt dat per huishouden 33 kg papierafval per jaar.

ja ja sticker
Winkelwagen