Invoering van de ja ja sticker in Den Haag

Bij de behandeling van het Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020 in december 2015 is in de Haagse gemeenteraad voor het eerst gesproken over de invoering van een opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk.

In de praktijk gooien veel mensen reclamedrukwerk ongelezen weg en nemen zij niet de moeite om één van de opt-out stickers van de reclamebranche (nee ja sticker of nee nee sticker) op hun brievenbus te plakken. De verwachting is dat door deze maatregel de hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk en daarmee de hoeveelheid papierafval vermindert.

Op 26 maart 2020 heeft de Haagse gemeenteraad besloten tot het invoeren van het opt-in systeem (RIS304163). De wijziging van de Haagse Afvalstoffenverordening waarin de invoering van het Haagse opt-in systeem is geregeld is op 1 juli 2020 van kracht geworden.

ja ja sticker
Winkelwagen