Invoering van de ja ja sticker in Heemstede

Op 1 januari 2022 heeft Heemstede de ja-ja sticker ingevoerd.

De motie ja-ja-sticker, zoals aangenomen door de Gemeenteraad op 14 september 2018, verzoekt het College ‘onderzoek te doen naar de wijze waarop het systeem met een ja-ja sticker het beste ingevoerd kan worden in Heemstede en op welke wijze het beste draagvlak gecreëerd kan worden zodat het systeem positief ontvangen kan worden’. In kaart is gebracht welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en welk budget beschikbaar moet worden gesteld om de motie tot uitvoering te brengen.

Het bestaande systeem van nee-ja stickers en nee-nee stickers wordt uitgebreid met de ja- ja sticker. Deze stickers zijn na invoering gratis verkrijgbaar op het raadhuis van Heemstede. Het aantal kilo’s reclamefolders wordt hiermee verminderd.

ja ja sticker
Winkelwagen