Invoering van de ja-ja sticker in Enschede

Vanaf 1 april 2022 geldt in Enschede de Ja-Ja sticker. Met dit systeem ontvangen inwoners alléén ongeadresseerde reclamefolders als zij een Ja-Ja sticker op hun brievenbus plakken.

De gemeenteraad heeft in meerderheid gekozen voor de invoering van een ja-ja-sticker die tot een forse vermindering van de verspreiding van papier moet leiden. Inwoners krijgen in dat geval standaard geen ongeadresseerd drukwerk zoals reclamefolders bezorgd. Willen mensen wel folders en/of huis-aan-huisbladen ontvangen, dan kunnen ze dat met een ja-ja-sticker aangeven.

De raad schaarde zich achter een motie van ChristenUnie en GroenLinks waarin de komst van de ja-ja-sticker mogelijk wordt gemaakt.  Alleen de fracties van VVD, PVV, Enschede Anders, DPE en Groep Versteeg, gezamenlijk goed voor 9 van de 39 zetels, stemden om uiteenlopen redenen tegen. Wethouder Jurgen van Houdt gaat nu alle noodzakelijke stappen zetten die de invoering van de sticker mogelijk moet maken.

ja ja sticker
Winkelwagen